Изберете страница

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до Онлайн аптека www.kapharma.bg и за използването й. Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Онлайн аптеката. Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

1. Общи условия

1.1. „КАФАРМА“ ЕООД е търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България със седалище и адрес на управление район “Красно село ” ул.”Пирински проход”21 ет.2, София, ЕИК: 126732019.

1.2. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. „КАФАРМА“ ЕООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството – аптека, находяща се на адрес:гр. Харманли ул. “Ал. Стамболийски”3 с ръководител маг. фарм. Катя Стоянова, а именно Разрешение № АП-607-1/26.10.2017г издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

1.3. Сайтът www.kapharma.bg е вписан в регистъра на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание, с разрешение № 607-1 от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

2. Регистрация

2.1. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години. Продажбата на лекарствени продукти от www.kapharma.bg е строго забранена за лица под 18 години!

2.2. Ползването на Услугите е възможно с или без регистрация. Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с Условията.

3. Отговорности

3.1. www.kapharma.bg не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на Онлайн аптеката и информацията, публикувана в нея.

3.2. Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. kapharma.bg не носи отговорност за неточности в тази листовка.

3.3. При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www.kapharma.bg, се препоръчва консултация с лекар или фармацевт.

3.4. www.kapharma.bg не носи отговорност за точността и пълнотата на предоставената в Онлайн аптеката информация. www.kapharma.bg не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

4. Авторски права

4.1. Съдържанието на Онлайн аптеката е предмет на защита от действащото право, в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

4.2. Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в Онлайн аптеката е забранено. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

5. Начини на плащане

5.1 С наложен платеж при получване на поръчката.

6. Доставка и връщане на продукт

6.1. www.kapharma.bg се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

6.2. Ако купувачът е заявил своята поръчка до офис на Куриерската фирма, разполага със срок от 5 работни дни, считано от датата на доставка, за да я приеме. След изтичането на този срок поръчката се анулира и се връща обратно в склад на kapharma.bg

6.3. Купувачът има правото да върне продукта в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. Разходите по връщането на пратката се поемат от Клиента. При изпълнение на по-горе описаните условия, след получаване на продукта, www.kapharma.bg се задължава да възстанови на Купувача сумата за върнатия продукт.

6.4. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от „КАФАРМА“ ЕООД, освен ако изрично не е упоменато, че Клиентът предпочита друг платежен метод.

6.5. За да упражните правото си на отказ, трябва да Ни уведомите за Вашето име, адрес, телефонен номер, email, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Достатъчно е да изпратите съобщение относно упражняването на право на отказ в рамките на упоменатия 14-дневен срок.

6.6. Ако се откажете от направена поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата на връщане на стоката. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

7. Прекратяване на акаунт

7.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:

(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез контактната форма в Онлайн аптеката);

7.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:

(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Онлайн аптеката или на закона;
(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;
(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

8. Промени

8.1. www.kapharma.bg си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите.

8.2. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

8.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Онлайн аптеката. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Онлайн аптеката. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

9. Други

9.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, www.kapharma.bg не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

(а) ползване или невъзможност за ползване на Онлайн аптеката и/или Услугите;
(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

9.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

9.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

9.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.